home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right twitter_hover twitter updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Annemiek als World Teacher naar India!

In februari 2019 is het zover! Dan gaan we met 13 onderwijsprofessionals op het platteland in het oosten van India samenwerken met Indiase docenten aan een plan om het onderwijs daar structureler te verbeteren.